Zakończono produkcję - nowa wersja ADA-I91402
Konwerter USB na RS485 / RS422
ADA-I9140

Konwerter USB na RS485 / RS422* Cena dostępna w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
ADA-I9140 jest urządzeniem służącym do zamiany standardu USB na RS-485/422 bez ingerencji w format przesyłanych danych. Jest urządzeniem typu Plug & Play dzięki czemu jest automatycznie wykrywany przez system Windows/ Linux/ Mac OS po podłączeniu go do gniazda USB komputera.
Przenosi sygnały RX, TX i dwa dodatkowe RTS, CTS lub DTR, DSR wybierane mikroprzełącznikiem SW2.
Konwerter ADA-I9140 do komunikacji z innym urządzeniem wykorzystuje linie transmisji danych:
a) RX+,RX-,TX+/DATA+,TX-/DATA- (RS-485/422),
b) CTS+/DSR+,CTS-/DSR-,RTS+/DTR+,RTS-/DTR- (RS-422)
W konwerterze ADA-I9140 istnieje możliwość zapętlenia sygnałów DTR z DSR lub RTS z CTS.
Do swego działania konwerter wykorzystuje zasilanie z portu USB komputera, wspiera asynchroniczną transmisję danych RS-485/422 z prędkością do 921600 bps (sterowniki dla prędkości standardowych) / 1500000 bps (sterowniki dla prędkości Profibus).
Zastosowanie kabla USB z wtykiem typu A umożliwia proste połączenie z komputerem. Od strony RS-485/422 wyposażony jest w rozłączne złącza śrubowe. Konwerter posiada wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe interfejsu RS-485/422, optoizolację miedzy interfejsem USB a RS-485/422 na poziomie 2,5kV= oraz izolację galwaniczną na poziomie 1kV= lub 3kV= w zależności od wersji wykonania. Razem z konwerterem ADA-I9140 dostarczamy sterowniki, które po zainstalowaniu tworzą w systemie operacyjnym (Windows 98, ME, NT, 2000, XP, 2003, Vista, 7, 8, 2008) dodatkowy port COM. Port ten o kolejnym wolnym numerze np. COM3 może być używany jak standardowy port COM. Nie jest to jednak rzeczywisty port istniejący w komputerze tylko wirtualny tworzony w systemie Windows, dlatego niektóre programy działające pod DOS i odwołujące się do tego porty COM mogą działać nieprawidłowo.
Jego zaletą jest jednak znacznie większa szybkość przesyłania danych niż w standardowym porcie COM bo aż do 921,6 kbps (Profibus do 1500000 bps).