Konwerter USB na RS485 / RS422
ADA-I91402

Konwerter USB na RS485 / RS422* Cena dostępna w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
ADA-I91402 służy do zamiany standardu USB na RS-485/422 bez ingerencji w format przesyłanych danych, jest urządzeniem typu Plug & Play, dzięki czemu jest automatycznie wykrywany przez system Windows po podłączeniu go do gniazda USB komputera. Przenosi sygnały RX,TX i dwa dodatkowe RTS, CTS lub DTR, DSR wybierane mikroprzełącznikiem SW2.
Konwerter ADA-I91402 do komunikacji z innym urządzeniem wykorzystuje linie transmisji danych:
a) RX+,RX-,TX+/DATA+,TX-/DATA- (RS-485/422),
b) CTS+/DSR+,CTS-/DSR-,RTS+/DTR+,RTS-/DTR- (RS-422)
W konwerterze ADA-I91402 istnieje możliwość zapętlenia sygnałów DTR z DSR lub RTS z CTS.
Do swego działania konwerter wykorzystuje zasilanie z portu USB komputera, wspiera asynchroniczną transmisję danych RS-485/422 z prędkością do 921600 bps (sterowniki dla prędkości standardowych) / 1500000 bps (sterowniki dla prędkości Profibus). Zastosowanie kabla USB z wtykami typu A umożliwia proste połączenie z komputerem. Od strony RS-485/422 wyposażony jest w rozłączne złącza śrubowe. Konwerter posiada wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe interfejsu RS-485/422, optoizolację miedzy interfejsem USB a RS-485/422 na poziomie 2,5kV= oraz izolację galwaniczną na poziomie 1kV= lub 3kV= w zależności od wersji wykonania.
Razem z konwerterem ADA-I91402 dostarczamy sterowniki, które po zainstalowaniu tworzą w systemie operacyjnym Windows: 98, ME, NT, 2000, XP, 2003, Vista, 7, 2008, 8, 8.1, 10 dodatkowy port COM. Port ten o kolejnym wolnym numerze np. COM3 może być używany jak standardowy port COM. Nie jest to jednak rzeczywisty port istniejący w komputerze tylko wirtualny tworzony w systemie Windows, dlatego niektóre programy działające pod DOS i odwołujące się do tego porty COM mogą działać nieprawidłowo. Zakończono wsparcie dla systemów Windows 98, ME, NT.