Informacje

Informacja o Ochronie i Przetwarzaniu Danych Osobowych

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

WYPOŻYCZENIE DO TESTÓW

ZWROT ZAKUPIONEGO SPRZĘTU

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

Firma CEL-MAR udziela dwuletniej gwarancji na produkowane urządzenia, pod następującymi warunkami.

 1. Jeżeli produkt jest uszkodzony lub nie działa zgodnie z instrukcją, będzie naprawiony lub zastąpiony na zasadach opisanych poniżej.
 2. Użytkownik naszego urządzenia powinien przechowywać fakturę lub kartę gwarancyjną - o ile nie została wydana.
 3. Naprawy gwarancyjne i niegwarancyjne realizowane są wyłącznie w siedzibie firmy CEL-MAR.
 4. Użytkownicy mający problemy z urządzeniem, proszeni są o kontakt telefoniczny lub e-mail przed jego odesłaniem do naprawy z działem Handlowym lub Technicznym. W wielu przypadkach nieprawidłowe działanie urządzenia spowodowane jest niewłaściwą konfiguracją sprzętową lub programową, niewłaściwym użyciem oprogramowania. W takich sytuacjach możemy pomóc bez dostarczania urządzenia do naszej firmy.
 5. Wszystkie gwarancyjne i niegwarancyjne naprawy muszą być dostarczane z opłaconym transportem i ubezpieczeniem do firmy CEL-MAR po uprzednim poinformowaniu działu Handlowego lub Technicznego, na adres:
  CEL-MAR sp.j.
  Zakład Informatyki i Elektroniki
  ul. Ściegiennego 219c
  25-116 Kielce

  W przypadku nie spełnienia tego warunku przesyłka może zostać nie odebrana przez CEL-MAR.
 6. Naprawa gwarancyjna realizowana jest:
  - w ciągu 2 tygodni
  - w ciągu 6 tygodni – o ile ze względów technicznych konieczne jest zamówienie elementów których aktualnie nie ma w magazynie.
 7. Gwarancja traci ważność w przypadku:
  a) zerwania plomb gwarancyjnych,
  b) uszkodzeń wynikających z naturalnego zużycia urządzenia lub jego elementów,
  c) uszkodzeń mechanicznych i elektrycznych urządzenia,
  d) uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania produktu, niezgodnego z instrukcją np.:

  - uszkodzenia wynikłe z przekroczenia dopuszczalnych zakresów sygnałów wejściowych,
  - uszkodzenia wynikłe z większego niż dopuszczalne obciążenia układów wyjściowych,
  - uszkodzenia wynikłe z przekroczenia dopuszczalnych zakresów napięć zasilających,
  - itp,

  d) uszkodzeń wynikłych z zalania, zapylenia,
  e) nieautoryzowanych zmiany lub modyfikacje,
  f) uszkodzeń powstałych na skutek przyczyn losowych:
  - wyładowanie atmosferyczne,
  - powódź,
  - pożar,
  - zalanie,
  - itp.
 8. Gwarancja nie obejmuje oprogramowania.
 9. Użytkownicy, którzy wykryją nieprawidłowe działanie oprogramowania proszeni są o jak najszybsze poinformowanie o tym firmy CEL-MAR.
 10. Prosimy traktować w/w przyczyny uszkodzeń urządzenia jako zalecenia dotyczące sposobu eksploatacji. Unikanie w/w sytuacji zapewni długą i bezawaryjną pracę urządzenia oraz uchroni przed niepotrzebnymi wydatkami na naprawy nie objęte gwarancją.
 11. Wycenę naprawy niegwarancyjnej określi CEL-MAR.
 12. Firma CEL-MAR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia i straty w tym:
  - utratę zysków,
  - utratę danych,
  - straty pieniężne wynikłe z użytkowania lub niemożności użytkowania produktu.
 13. Firma CEL-MAR w szczególnych przypadkach cofnie wszystkie gwarancje, przy braku przestrzegania instrukcji obsługi i nie akceptowania warunków gwarancji przez użytkownika.
 14. Kartę gwarancyjną zastępuje faktura, nalepka na urządzeniu z datą produkcji i numerem seryjnym.

WYPOŻYCZENIE DO TESTÓW

Istnieje możliwość wypożyczenia urządzeń do testów. Wszelkich informacji udziela dział handlowy. Zapytania prosimy kierować na:
E: handlowy@cel-mar.pl
T: +48 41 362-12-46 w. 201

ZWROT ZAKUPIONEGO SPRZĘTU

Firma CEL-MAR nie przyjmuje zwrotów zakupionego sprzętu z wyjątkiem:

 • niezgodności dostarczonych urządzeń z F-rą VAT.
 • błędnej oferty złożonej przez dział handlowy firmy CEL-MAR,
 • urządzenia działają niezgodnie ze specyfikacją techniczną