Produkt dedykowany do współpracy z modułem pomiarowym ADA-401WP
Cyfrowy czujnik parametrów środowiskowych
DES-300E

Cyfrowy czujnik parametrów środowiskowych* Cena dostępna w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Czujnik DES-300E przeznaczony jest do pomiaru parametrów środowiskowych jak temperatura, wilgotność względna, oświetlenie, nasłonecznienie:
 • pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem okablowania strukturalnego,
 • pomieszczeniach mieszkalnych,
 • domkach jedno- i wielo- rodzinnych,
za pośrednictwem szeregowej magistrali 1-WIRE.
Zastosowanie magistrali 1-WIRE umożliwia:
 • współpracę wielu czujników podłączonych do tej samej linii danych,
 • rozmieszczanie czujników w różnych miejscach na odległości do 300m,
 • zasilanie czujników z magistrali,
 • poprawną transmisję danych pomiaru zabezpieczoną sumą kontrolną CRC.
Czujnik DES-300E można instalować na elektroinstalacyjnych puszkach podtynkowych lub na ścianie.

Zastosowanie magistrali 1-WIRE umożliwia:
 • współpracę wielu czujników podłączonych do tej samej linii danych,
 • rozmieszczanie czujników w różnych miejscach na odległości do 300m,
 • zasilanie czujników z magistrali,
 • poprawną transmisję danych pomiaru zabezpieczoną sumą kontrolną CRC
Czujnik DES-300E przystosowany jest do montażu na ścianach wewnątrz lub na zewnątrz budynków.

Czujnik DES-300E współpracuje z następującymi urządzeniami 1-WIRE wykorzystywanymi do budowy systemu monitorowania i sterowania parametrów środowiskowych: