Rozgałęziacz magistrali 1-WIRE
DNB-215

Rozgałęziacz magistrali 1-WIRE* Cena dostępna w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Rozgałęziacz DNB-215 przeznaczony jest do tworzenia odgałęzień magistrali 1-WIRE oraz podłączania cyfrowych czujników: DTS-103, DTS-107 do systemu zdalnego wielopunktowego pomiaru temperatury :
  • pomieszczeń z wykorzystaniem okablowania strukturalnego,
  • szaf automatyki,
  • szaf teleinformatyki,
  • urządzeń
oraz temperatury zewnętrznej za pośrednictwem szeregowej magistrali 1-WIRE.

Zastosowanie magistrali 1-WIRE umożliwia:
  • współpracę wielu czujników podłączonych do tej samej linii danych,
  • rozmieszczanie czujników w różnych miejscach na odległości do 260m,
  • zasilanie czujników z magistrali,
  • poprawną transmisję danych pomiaru zabezpieczoną sumą kontrolną CRC
Czujnik współpracuje z systemem pomiaru i rejestracji DSN200.