Produkt dedykowany do współpracy z modułem pomiarowym ADA-401WP
Przetwornik Czujnik PT na 1-WIRE
DES-216-PT

Przetwornik Czujnik PT na 1-WIRE* Cena dostępna w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Przetwornik DES-216-PT przeznaczony jest do podłączania czujników PT100, PT500, PT1000 zgodnych z normą PN-EN 60751+A2 do magistrali 1-WIRE. Przetwornik obsługuje czujniki PT100, PT500, PT1000 (klasy B) w zakresie -200°C...+600°C .

Zastosowanie magistrali 1-WIRE umożliwia:
  • współpracę wielu czujników podłączonych do tej samej linii danych,
  • rozmieszczanie czujników w różnych miejscach na odległości do 260m,
  • zasilanie czujników z magistrali,
  • poprawną transmisję danych pomiaru zabezpieczoną sumą kontrolną CRC
Przetwornik DES-216-PT przystosowany jest do montażu na ścianach wewnątrz lub na zewnątrz budynków.

Przetwornik DES-216-PT współpracuje z następującymi urządzeniami 1-WIRE wykorzystywanymi do budowy systemu monitorowania i sterowania parametrów środowiskowych :