Rozgałęziacze Magistrali 1-WIRE
Rozgałęziacz magistrali 1-WIRE DNB-200
Rozgałęziacz magistrali 1-WIRE DNB-200 przeznaczony jest do podłączania cyfrowych czujników : DTS-103, DTS-107 do systemu zdalnego wielopunktowego pomiaru temperatury więcej >>>
Rozgałęziacz magistrali 1-WIRE DNB-215
Rozgałęziacz DNB-215 przeznaczony jest do tworzenia odgałęzień magistrali 1-WIRE oraz podłączania cyfrowych czujników: DTS-103, DTS-107 do systemu zdalnego wielopunktowego pomiaru temperatury więcej >>>
Pasywny rozgałęziacz magistrali 1-WIRE DNB-400
Rozdzielacz DNB-400 przeznaczony jest do podłączeń cyfrowych czujników: DES-300, DTS-215, DTS-200, DTS-103, DTS-107 do systemu wielopunktowego pomiaru temperatury. więcej >>>