Konwerter protokołu VIRAP* JCT-ASCII na MODBUS-RTU
ADA-4040PC8

Konwerter protokołu VIRAP* JCT-ASCII na MODBUS-RTU* Cena dostępna w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Konwerter protokołu VIRAP* JCT-ASCII na MODBUS-RTU ADA-4040PC8 jest urządzeniem, które pozwala na podłączenie kontrolerów JCT1 firmy VIRAP* komunikujących się protokołem JCT-ASCII do magistrali RS-485 do, której podłączone są urządzenia komunikujące się protokołem MODBUS-RTU. Jednocześnie konwerter może dokonać zamiany prędkości i format przesyłanych danych między portem protokołu JCT-ASCII a portem protokołu MODBUS-RTU.
W zależności od konfiguracji może być ustawiana prędkość transmisji, liczba bitów danych, kontrola parzystości lub jej brak, a także liczba bitów stopu. Ustawienia mogą być różne dla portu JCT-ASCII i MODBUS-RTU. Dodatkowo ADA-4040PC8 separuje kontroler JCT od magistrali RS-485 MODBUS-RTU. Separacja galwaniczna zapewniana przez ADA-4040PC8 chroni system zbudowany na magistrali RS422/RS485 oraz zwiększa jego niezawodność pracy.
ADA-4040PC8 wspiera asynchroniczną transmisję danych z prędkością do 230,4 kbps przez dwie lub jedną parę skrętek podłączanych do zacisków śrubowych. Urządzenie do swego działania wykorzystuje linie RX+, RX-, TX+/A, TX-/B wyprowadzone na listwy zaciskowe. Do magistrali RS485/RS422 można podłączyć do 32 urządzeń ADA-4040PC8 pracujących w trybie half duplex. Ochronę przeciwprzepięciową na każdej linii RS485/RS422 wykonano na bazie diod przeciwprzepięciowych 600W i bezpieczników.
* - Nazw firm i logotypów użyto tylko w celach informacyjnych.