Konwerter protokołu NMEA0183 na MODBUS-RTU
ADA-4040PC6

Konwerter protokołu NMEA0183 na MODBUS-RTU* Cena dostępna w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Konwerter protokołów NMEA0183 na MODBUS-RTU ADA-4040PC6 jest urządzeniem rozwiązującym problem podłączenia urządzeń komunikujących się protokołem NMEA0183 do wielopunktowej (multipoint) magistrali RS-485 do, której podłączone są urządzenia komunikujące się protokołem MODBUS-RTU. Jednocześnie konwerter może dokonać zamiany prędkości i format przesyłanych danych między portem protokołu NMEA0183 a portem protokołu MODBUS-RTU.
W zależności od konfiguracji może być ustawiana prędkość transmisji, liczba bitów danych, kontrola parzystości lub jej brak, a także liczba bitów stopu. Ustawienia mogą być różne dla portu NMEA0183 i MODBUS-RTU. Dodatkowo ADA-4040PC6 separuje urządzenie NMEA0183 od magistrali RS-485. Separacja galwaniczna zapewniana przez ADA-4040PC6 chroni system zbudowany na magistrali RS422/485 oraz zwiększa jego niezawodność pracy.
ADA-4040PC6 wspiera asynchroniczną transmisję danych z prędkością do 230,4 kbps przez dwie lub jedną parę skrętek podłączanych do zacisków śrubowych. Urządzenie do swego działania wykorzystuje linie RX+,RX-,TX+/A,TX-/B wyprowadzone na listwy zaciskowe.
Do magistrali RS485/RS422 zbudowanej na ADA-4040PC6 można podłączyć do 32 urządzeń pracujących w trybie half duplex lub full duplex. Ochronę przeciwprzepięciową na każdej linii RS485/RS422 wykonano na bazie diod przeciwprzepięciowych 600W i bezpieczników.