Konwerter RS-485 / RS-422 na RS-232
ADA-4010
(ADA-M4010)

Konwerter RS-485 / RS-422 na RS-232* Cena dostępna w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Konwerter ADA-4010 jest urządzeniem służącym do zamiany standardu RS-485 / RS-422 na RS232 bez ingerencji w format przesyłanych danych. Konwerter ADA-4010 nie wymaga do swego działania zasilania z portu RS232, wspiera asynchroniczną transmisję danych RS232 z szybkością do 230,4 kbps przez jedną lub dwie pary skrętek interfejsu RS485/RS422. ADA-4010 wyposażony jest w listwę zacisków śrubowych dla skrętkowych połączeń RS485/RS422, RS232 i zasilania. Urządzenie do swego działania wykorzystuje tylko sygnały: RX,TX,RTS i GND wprowadzane przez listwę zaciskową. Sygnał RTS jest zapętlony z CTS wewnątrz konwertera i odpowiednio DTR z DSR. Pozostałe sygnały są nie podłączone. Jeżeli nie jest potrzebne zapętlanie w/w sygnałów można nie podłączać RTS lub DTR do listwy zaciskowej. Jeżeli nie wprowadzamy RTS do ADA-4010 należy skonfigurować konwerter do pracy z automatycznym sterowaniem nadajnika/odbiornika podczas pracy na dwu przewodowej magistrali RS485. Ochronę przeciwprzepięciową na każdej linii RS-485 / RS-422 wykonano na bazie diod przeciwprzepięciowych i bezpieczników.
Do magistrali RS485/RS422 zbudowanej na ADA-4010 można podłączyć do 32 urządzeń pracujących w trybie:
  • half duplex (zapytanie/odpowiedź) na magistrali 2 lub 4 przewodowej wielopunktowej,
  • full duplex na magistrali 4 przewodowej.