Konwerter SunMaster na MODBUS-RTU
ADA-1040PC3

Konwerter SunMaster na MODBUS-RTU* Cena dostępna w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Konwerter protokołów SunMaster na MODBUS-RTU ADA-1040PC3 jest urządzeniem rozwiązującym problem podłączenia Inwerterów firmy MASTERVOLT* wyposażonych w interfejs Soladin i komunikujących się protokołem SunMaster do wielopunktowej (multipoint) magistrali RS-485 do której podłączone urządzenia komunikujące się protokołem MODBUS-RTU. Jednocześnie konwerter dokonuje zamiany standardu RS232 na RS485 / RS422 z możliwością ingerencji w format przesyłanych danych. W zależności od konfiguracji może być ustawiana prędkość transmisji, liczba bitów danych, kontrola parzystości lub jej brak, a także liczba bitów stopu. Ustawienia mogą być różne dla portu RS232 i RS485/RS422. Konwerter ADA-1040PC3 nie wymaga do swego działania zasilania z portu RS232, wspiera asynchroniczną transmisję danych z szybkością do 230,4 kbps przez jedną lub dwie pary skrętek interfejsu RS485/RS422.
ADA-1040PC3 wyposażony jest w żeńskie gniazdo DB-9 do podłączenia interfejsu PC-Link RS232 na Soladin oraz w listwę zacisków śrubowych dla podłączenia zasilania i skrętkowych połączeń magistrali RS485 / RS422. Złącze DB-9 żeńskie interfejsu RS232 w konwerterze wykonane jest jako DCE. Do działania konwerter ADA-1040PC3 wykorzystuje sygnały Rx, Tx i masy (GND) interfejsu RS232 wprowadzone przez złącze DB-9F(żeńskie).
Ochronę przeciwprzepięciową na każdej linii RS485 / RS422 wykonano na bazie diod przeciwprzepięciowych i bezpieczników.
* - Nazw firm i logotypów użyto tylko w celach informacyjnych.