Konwerter MODBUS-ASCII na MODBUS-RTU
ADA-1040PC1

Konwerter MODBUS-ASCII na MODBUS-RTU* Cena dostępna w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Konwerter protokołów MODBUS-ASCII na MODBUS-RTU ADA-1040PC1 jest urządzeniem rozwiązującym problem podłączenia urządzeń wyposażonych w interfejs RS-232 i komunikujących się protokołem MODBUS-ASCII do wielopunktowej (multipoint) magistrali RS-485 do której podłączone urządzenia komunikujące się protokołem MODBUS-RTU. Jednocześnie konwerter dokonuje zamiany standardu RS232 na RS485 / RS422 z możliwością ingerencji w format przesyłanych danych. W zależności od konfiguracji może być ustawiana prędkość transmisji, liczba bitów danych, kontrola parzystości lub jej brak, a także liczba bitów stopu. Ustawienia mogą być różne dla portu RS232 i RS485/RS422. Konwerter ADA-1040PC1 nie wymaga do swego działania zasilania z portu RS232, wspiera asynchroniczną transmisję danych z szybkością do 230,4 kbps przez jedną lub dwie pary skrętek interfejsu RS485/RS422.
ADA-1040PC1 wyposażony jest w żeńskie gniazdo DB-9 do podłączenia interfejsu RS232 oraz w listwę zacisków śrubowych dla podłączenia zasilania i skrętkowych połączeń magistrali RS485/422. Złącze DB-9 interfejsu RS232 w konwerterze wykonane jest jako DCE, co pozwala na podłączenie konwertera z innym urządzeniem wyposażonym w RS232 za pomocą kabla-przedłużacza (typowy kabel do podłączenia modemu) bez wykonywania przeplotu Tx z Rx. Do działania konwerter ADA-1040PC1 wykorzystuje sygnały Rx, Tx i masy (GND) interfejsu RS232 wprowadzone przez złącze DB-9F(żeńskie).
Ochronę przeciwprzepięciową na każdej linii RS485/422 wykonano na bazie diod przeciwprzepięciowych i bezpieczników.