Konwerter Adresu Urządzenia z MODBUS-RTU(RS232)
ADA-1040PC2

Konwerter Adresu Urządzenia z MODBUS-RTU(RS232)* Cena dostępna w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Konwerter adresu urządzenia z protokołem MODBUS-RTU / JBUS ADA-1040PC2 jest urządzeniem rozwiązującym problem podłączenia urządzeń posiadających stały adres (SLAVE Address) do wielopunktowej (multipoint) magistrali RS485, do której podłączone urządzenia komunikujące się protokołem MODBUS-RTU / JBUS mają adresy kolidujące z adresem urządzenia.
Zmiana adresu urządzenia polega na ustawieniu w ADA-1040PC2 adresu na porcie BUS od strony magistrali MODBUS-RTU / JBUS oraz ustawieniu adresu urządzenia z kolidującym adresem na porcie DEV (RS232) konwertera. Jednocześnie konwerter umożliwia konwersję prędkości transmisji i formatu przesyłanych danych. W zależności od konfiguracji może być ustawiana prędkość transmisji, liczba bitów danych, kontrola parzystości lub jej brak, a także liczba bitów stopu. Ustawienia mogą być różne dla portu DEV i BUS.
Konwerter pozwala na bezkolizyjne podłączanie urządzeń z interfejsem RS-232 do magistrali RS-485. Dodatkowo ADA-1040PC2 separuje urządzenie od magistrali RS-485. Separacja galwaniczna zapewniana przez ADA-1040PC2 chroni system zbudowany na magistrali RS422/485 oraz zwiększa jego niezawodność pracy. ADA-1040PC2 wspiera asynchroniczną transmisję danych z prędkością do 230,4 kbps przez dwie lub jedną parę skrętek podłączanych do zacisków śrubowych. Urządzenie do swego działania wykorzystuje linie RX+,RX-,TX+/A,TX-/B wyprowadzone na listwy zaciskowe.
Do magistrali RS485/RS422 zbudowanej na ADA-1040PC2 można podłączyć do 32 urządzeń pracujących w trybie half duplex lub full duplex. Ochronę przeciwprzepięciową na każdej linii RS485/RS422 wykonano na bazie diod przeciwprzepięciowych 600W i bezpieczników.