Separator/Repearer RS-232
ADA-1010
(ADA-M1010)

Separator/Repearer RS-232* Cena dostępna w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Separator – Powielacz (Repeater) ADA-1010 jest urządzeniem służącym do separacji portu RS232 komputera od współpracującego z nim urządzenia oraz do wzmocnienia sygnałów standardu RS232 o kolejne 15m bez ingerencji w format przesyłanych danych. Może posłużyć do komunikacji z innym przeważnie oddalonym urządzeniem np. komputerem, sterownikiem czy kasą fiskalną.
Separator ADA-1010 nie wymaga do swego działania zasilania z portu RS232, wspiera asynchroniczną transmisję danych z szybkością do 230,4 kbps. ADA-1010 jest wyposażony w żeńskie gniazdo DB-9F dla połączeń RS232 (IN) oraz w listwę zacisków śrubowych dla połączeń RS232 (OUT) i zasilania. Złącze DB-9F jest wykonane jako DCE co pozwala na podłączenie separatora z komputerem PC za pomocą kabla przedłużacza RS232 (typowy kabel do podłączenia modemu) bez wykonywania przeplotu TX z RX, RTS z CTS, DTR z DSR. Do swego działania wykorzystuje sygnały RX, TX, RTS, CTS, DTR, DSR oraz SG (masa sygnałowa). Pozostałe sygnały nie są wykorzystane.
Separator – Powielacz możemy użyć jako:
  • separatora portu RS232 komputera uzyskując izolację galwaniczną elektroniki komputera od podłączanego urządzenia,
  • powielacza ( repeatera ) stosując trzy odcinki 9-cio żyłowy kabla z ekranem oraz dwa separatory ADA-1010 możemy podłączyć ze sobą dwa urządzenia z interfejsem RS232 oddalone o 45m (3 x 15m) Rys.3,
  • przedłużacza portu RS232 stosując 6-cio parowy kabel skrętkowy oraz dwa separatory ADA-1010 możemy podłączyć ze sobą dwa urządzenia z interfejsem RS232 oddalone o około 300m.

Przykład podłączenia separatora ADA-1010