Konwerter RS-232 na 4x RS-485 /2x RS-422
ADA-1044H
(ADA-M1044H)

Konwerter RS-232 na 4x RS-485 /2x RS-422* Cena dostępna w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Konwerter ADA-1044H jest urządzeniem służącym do zamiany standardu RS232 na RS485/RS422 oraz tworzenia topologi gwiazdy dla magistrali RS485. Od jednego konwertera możemy wyprowadzić promieniście dwa lub cztery odcinki 1200m magistrali RS485 bez ingerencji w format przesyłanych danych.
ADA-1044H posiada jeden port RS-232 służący do podłączenia urządzenia MASTER (komputer PC, PLC-MASTER) z interfejsem RS232 oraz cztery niezależne porty RS485 dla magistrali dwuprzewodowej lub dwa RS-485 / RS-422 dla magistrali czteroprzewodowej. Przełączanie rodzaju portu 2-przewodowy lub 4-przewodowy dokonuje się przełącznikiem “RS485 PORTS” na panelu frontowym.
Konwerter ADA-1044H może służyć do komunikacji w topologii gwiazdy z oddalonymi od siebie urządzeniami znajdującymi się w różnych lokalizacjach, gdzie prowadzenie magistrali RS485 w topologi łańcucha jest utrudnione lub niemożliwe. Do portów RS485 można podłączyć 64 urządzenia w przypadku magistrali RS485 4-przewodowej, 128 urządzeń w przypadku magistrali RS485 2-przewodowej lub 2 adresowalne urządzenia z interfejsem RS-422.
ADA-1044H nie wymaga do swego działania zasilania z portu RS232, wspiera asynchroniczną transmisję danych RS232 z szybkością do 230,4 kbps przez jedną, dwie lub cztery pary skrętek interfejsu RS485/RS422. ADA-1044H wyposażony jest w żeńskie złącze DB-9 do podłączenia interfejsu RS-232 oraz w listwę zacisków śrubowych dla skrętkowych połączeń magistrali RS485/RS422 i zasilania. Złącze DB-9F interfejsu RS232 w konwerterze wykonane jest jako DCE co pozwala na podłączenie konwertera z innym urządzeniem wyposażonym w RS-232 za pomocą kabla przedłużacza RS232 (typowy kabel do podłączenia modemu) bez wykonywania przeplotu Tx z Rx, RTS z CTS, DTR z DSR.
Do działania konwerter ADA-1044H wykorzystuje sygnały Rx, Tx, RTS i masy (GND) wprowadzane przez gniazdo DB-9F. Jeżeli nie wprowadzimy sygnału RTS do złącza DB-9 to ADA-1044H należy skonfigurować do pracy z automatycznym sterowaniem nadajnika/odbiornika RS485. Sygnały zapętlone w złączu DB-9F DTR-DSR, RTS-CTS.
Ochronę przeciwprzepięciową na każdej linii RS-485 / RS-422 wykonano na bazie diod przeciwprzepięciowych i bezpieczników.

Przykład podłączenia konwertera ADA-1044