Przelotowy Konwerter Światłowód wielomodowy na RS-232
ADA-7210
(ADA-M7210)

Przelotowy Konwerter Światłowód wielomodowy na RS-232* Cena dostępna w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Przelotowy konwerter światłowodowy ADA-7210 jest urządzeniem umożliwiającym budowę sieci światłowodowych służących do łączenia urządzeń wyposażonych w interfejs RS-232 znacznie oddalonych od siebie np. hale, budynki oraz inne obiekty. Konwersja sygnału światłowodowego na RS-232 zachodzi bez ingerencji w format przesyłanych danych. Użycie światłowodów zapewnia całkowitą izolację pomiędzy łączonymi urządzeniami oraz odporność na zakłócenia występujące na trasie łącza światłowodowego. Połączenie światłowodowe realizowane jest linią składającą się z dwóch włókien. Użycie ADA-7210 może posłużyć także do przedłużenia magistrali światłowodowej o kolejny odcinek 2500m ponieważ spełnia on również funkcje repeatera światłowodowego. Konwerter ADA-7210 nie wymaga do swego działania zasilania z portu RS-232, wspiera asynchroniczną transmisję danych RS-232 z szybkością do 230,4 Kbps. ADA-7210 jest wyposażony w listwę zacisków śrubowych dla połączeń RS-232 i zasilania. Urządzenie do swego działania wykorzystuje tylko sygnały RX i TX wprowadzane przez listwę zaciskową. Sygnał RTS jest zapętlony z CTS wewnątrz konwertera i odpowiednio DTR z DSR. Jeżeli nie jest potrzebne zapętlanie w/w sygnałów można nie podłączać RTS lub DTR do listwy zaciskowej.