RS485/RS422 na M-1 Short-Haul Modem
ADA-M140

RS485/RS422 na M-1 Short-Haul Modem * Cena dostępna w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
ADA-M140 Short-Haul Modem (Modem Krótkiego Zasięgu) jest urządzeniem służącym do zamiany standardu RS485/RS422 na standard M-1 bez ingerencji w format przesyłanych danych. Konwerter ADA-M140 transmituje dane z prędkością do 115,2 kbps przez dwie pary skrętek podłączonych do zacisków Tx+, Tx-, Rx+, Rx- interfejsu M-1 oraz dwie lub jedną parę skrętek podłączonych do zacisków Tx+/A, Tx-/B, Rx+, Rx interfejsu RS485/RS422 konwertera.
Konwerter ADA-M140 wykorzystuje się do separacji i przedłużenia magistrali RS485/RS422 o kolejne odcinki o długość do 12km (przy prędkości 9600bps).
Odległość zmniejsza się w przypadku transmisji danych z dużą prędkością (powyżej 9600bps). Konwerter ten może więc posłużyć do komunikacji z innymi oddalonymi od siebie urządzeniami wyposażonymi w interfejs RS485/RS422 np. sterownikami. Do magistrali RS485/RS422 zbudowanej na ADA-M140 można podłączyć do 32 urządzeń pracujących w trybie half duplex lub full duplex.
Do magistrali M-1 zbudowanej na ADA-M140 można podłączyć 2 urządzeńa pracujących w trybie half duplex lub full duplex. Zastosowana izolacja galwaniczna na poziomie 1kVDC oraz optoizolacja ~3kVDC w torze sygnałowym separuje interfejs RS485/RS422 od interfejsu M-1 konwertera. Chroni urządzenie podłączone do portu RS485/RS422 od przepięć powstających na magistrali podłączonej do interfejsu M-1 i w obwodzie zasilającym. Ochronę przeciwprzepięciową na każdej linii interfejsu M-1 i RS485/RS422 wykonano na bazie diod przeciwprzepięciowych i bezpieczników.
ADA-M140 należy zasilać z zasilacza napięcia stabilizowanego o napięciu z zakresu 10 – 30VDC i mocy minimum 3W.
Przykład podłączenia ADA-M140