Moduł izolowanych wejść i wyjść cyfrowych z MODBUS
ADA-DIOC40

Moduł izolowanych wejść i wyjść cyfrowych z MODBUS* Cena dostępna w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Moduł ADA-DIOC40 to element wykonawczy, który rozszerza systemy sterowania oparte na magistrali RS485-MODBUS o możliwość odczytywania stanu obwodów/urządzeń podłączonych do wejścia cyfrowego oraz wykonywania sterowań za pomocą wyjścia cyfrowego. ADA-DIOC40 przeznaczony jest do współpracy ze sterownikami PLC, oprogramowaniem typu SCADA i urządzeniami obsługującymi protokół MODBUS-RTU. Moduł posiada jedno izolowane wejście cyfrowe oznaczone na obudowie jako DI+ i DI- oraz jedno izolowane wyjście cyfrowe oznaczonych na obudowie jako DO+ i DO-.
Moduł może komunikować się z urządzeniami nadrzędnymi w następujących trybach komunikacji:
a/Sygnalizacji stanu DI – po każdej zmianie stanu wejścia moduł wysyła ramkę informującą o tym urządzenie nadrzędne,
b/Modbus – moduł pracuje jak urządzenie typu Modbus SLAVE
c/Sygnalizacja stanu DI i Modbus – moduł pracuje w dwóch poprzednich trybach jednocześnie, wymaga to podłączenia 4-przewodowej magistrali RS485 od modułu do urządzenia nadrzędnego.
Zaciski 10-30VDC V+ i V- służą do podłączenia zasilania. Do zacisków TX+/A, TX-/B, RX+, RX- i GND podłączamy magistralę RS485. Moduł został wyposażony z zestaw diod LED, używanych do sygnalizacji:
stanu wejścia DI czerwona dioda LED, stanu wyjścia DO żółta dioda LED, zasilania PWR zielona dioda LED, przydatne w celach diagnostycznych. Moduł przeznaczony jest do montażu na szynie DIN35 zgodnie z normą DIN EN EN50022. Konfiguracja modułu odbywa się przez interfejs RS485/RS422 za pomocą programu ADAConfig. Możliwa jest również zmiana konfiguracji za pomocą protokołu MODBUS.