Konwerter Światłowód wielomodowy na RS-232
ADA-7010
(ADA-M7010)

Konwerter Światłowód wielomodowy na RS-232* Cena dostępna w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Światłowodowy konwerter ADA-7010 jest urządzeniem służącym do łączenia za pomocą włókien światłowodowych wielomodowe (multimode) urządzeń wyposażonych w interfejs RS232 bez ingerencji w format przesyłanych danych. Użycie światłowodów zapewnia całkowitą izolację pomiędzy łączonymi urządzeniami oraz odporność na zakłócenia występujące na drodze przesyłowej. Połączenie światłowodowe realizowane jest linią składającą się z dwóch włókien, jedno włókno dla sygnału TX i jedno dla RX. Użycie dwóch takich konwerterów może posłużyć do komunikacji urządzeń znacznie oddalonych od siebie np. komputerów, sterowników, itp. Konwerter ADA-7010 nie wymaga do swego działania zasilania z portu RS232, wspiera asynchroniczną transmisję danych z prędkością do 230,4 kbps. ADA-7010 jest wyposażony w listwę zacisków śrubowych dla połączeń RS232 i zasilania. Urządzenie do swego działania wykorzystuje tylko sygnały Rx i Tx wprowadzane przez listwę zaciskową. Sygnał RTS jest zapętlony z CTS wewnątrz konwertera i odpowiednio DTR z DSR.Jeżeli nie jest potrzebne zapętlanie w/w sygnałów można nie podłączać RTS lub DTR do listwy zaciskowej.