Adresowalny Konwerter RS-485 / RS-422 na RS-232
ADA-4010A
(ADA-M4010A)

Adresowalny Konwerter RS-485 / RS-422 na RS-232* Cena dostępna w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Adresowalny konwerter ADA-4010A jest urządzeniem rozwiązującym problem podłączenia nieadresowalnych urządzeń wyposażonych w interfejs RS-232 do wielopunktowej (multipoint) magistrali RS-485 poprzez nadanie adresu urządzeniu RS232. Jednocześnie konwerter dokonuje zamiany standardu RS485 / RS422 na RS232 z możliwością ingerencji w format przesyłanych danych. W zależności od konfiguracji może być ustawiana prędkość transmisji, liczba bitów danych, kontrola parzystości lub jej brak a także liczba bitów stopu. Ustawienia mogą być różne dla portu RS232 i RS485 / RS422. Konwerter ADA-4010A nie wymaga do swego działania zasilania z portu RS232, wspiera asynchroniczną transmisję danych z szybkością do 230,4 kbps przez jedną lub dwie pary skrętek interfejsu RS485 / RS422. ADA-4010A wyposażony jest w listwę zacisków śrubowych dla skrętkowych połączeń RS485/RS422, RS232 i zasilania. Urządzenie do swego działania wykorzystuje tylko sygnały: RX, TX, GND wprowadzane przez listwę zaciskową. Sygnał RTS jest zapętlony z CTS wewnątrz konwertera i odpowiednio DTR z DSR. Pozostałe sygnały są nie podłączone. Jeżeli nie jest potrzebne zapętlanie w/w sygnałów można nie podłączać RTS lub DTR do listwy zaciskowej. Ochronę przeciwprzepięciową na każdej linii RS485 / 422 wykonano na bazie diod przeciwprzepięciowych i bezpieczników.