Adresowalny Konwerter Prędkości RS-485 / RS-422
ADA-4040A
(ADA-M4040A)

Adresowalny Konwerter Prędkości RS-485 / RS-422* Cena dostępna w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Adresowalny konwerter prędkości ADA-4040A jest urządzeniem rozwiązującym problem podłączenia nieadresowalnych urządzeń wyposażonych w interfejs RS-422 lub RS-485 do wielopunktowej (multipoint) magistrali RS-485 poprzez nadanie adresu urządzeniu podłączonemu do portu RS2 konwertera. Pozwala na bezkolizyjne podłączanie urządzeń z interfejsem RS-422 do magistrali RS-485. W zależności od konfiguracji może być ustawiana prędkość transmisji, liczba bitów danych, kontrola parzystości lub jej brak a także liczba bitów stopu. Ustawienia mogą być różne dla portu RS1 i RS2 konwertera prędkości. Dodatkowo ADA-4040A separuje urządzenie od magistrali RS-485. Może być wykorzystany jako repeater magistrali RS422/RS485 z konwersją prędkości między kolejnymi odcinkami o długości do 1200m. Separacja galwaniczna zapewniana przez ADA-4040A chroni system zbudowany na magistrali RS422/485 oraz zwiększa jego niezawodność pracy.
ADA-4040A wspiera asynchroniczną transmisję danych z prędkością do 230,4 kbps przez cztery lub dwie pary skrętek podłączanych do zacisków śrubowych. Urządzenie do swego działania wykorzystuje linie RX+,RX-,TX+/A,TX-/B wyprowadzone na listwy zaciskowe. Do magistrali RS485/RS422 zbudowanej na ADA-4040A można podłączyć do 32 urządzeń pracujących w trybie half duplex lub full duplex. Ochronę przeciwprzepięciową na każdej linii RS485/RS422 wykonano na bazie diod przeciwprzepięciowych 600W i bezpieczników.