Adresowalny Konwerter RS-485 / RS-422 na Pętla Prądowa
ADA-4020A
(ADA-M4020A)

Adresowalny Konwerter RS-485 / RS-422 na Pętla Prądowa* Cena dostępna w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Adresowalny konwerter ADA-4020A jest urządzeniem rozwiązującym problem podłączenia nieadresowalnych urządzeń wyposażonych w interfejs Pętli Prądowej do wielopunktowej (multipoint) magistrali RS-485 poprzez nadanie adresu urządzeniu nieadresowalnemu. Jednocześnie konwerter dokonuje zamiany standardu RS485 / RS422 na standard Pętli Prądowej z możliwością ingerencji w format przesyłanych danych. W zależności od konfiguracji może być ustawiana prędkość transmisji, liczba bitów danych, kontrola parzystości lub jej brak a także liczba bitów stopu. Ustawienia mogą być różne dla portu Pętli Prądowej i RS485 / RS422. Konwerter ADA-4020A wspiera asynchroniczną transmisję danych z szybkością do 230,4 kbps przez jedną lub dwie pary skrętek interfejsu RS485 / RS422 i do 38,4 kbps na czteroprzewodowej magistrali Pętli Prądowej. ADA-4020A wyposażony jest w listwę zacisków śrubowych dla skrętkowych połączeń RS485/RS422, Pętli Prądowej i zasilania. Ochronę przeciwprzepięciową na każdej linii RS485/RS422 i Pętli Prądowej wykonano na bazie diod przeciwprzepięciowych i bezpieczników. Do magistrali RS485/RS422 zbudowanej na ADA-4020A można podłączyć do 32 urządzeń pracujących w trybie half duplex (zapytanie/odpowiedź) na magistrali 2 lub 4 przewodowej wielopunktowej lub full duplex na magistrali 4 przewodowej.
Do magistrali Pętli Prądowej zbudowanej na ADA-4020A można podłączyć dwa urządzenia pracujące w trybie half duplex lub full duplex.
Konwerter posiada wewnętrzną ochronę przeciwprzepięciową niskoenergetyczną dla każdej linii interfejsu Pętli Prądowej. Jednakże do ochrony odgromowej łącza należy zastosować zewnętrzne odgromniki np. typowe zabezpieczenia linii telefonicznej.