Adresowalny konwerter prędkości i formatu danych RS-232 na RS-485/RS-422
ADA-1040A
(ADA-M1040A)

Adresowalny konwerter prędkości i formatu danych RS-232 na RS-485/RS-422* Cena dostępna w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Adresowalny konwerter prędkości i formatu danych RS-232 na RS-485/RS-422 ADA-1040A jest urządzeniem rozwiązującym problem podłączenia nieadresowalnych urządzeń wyposażonych w interfejs RS-232 do wielopunktowej (multipoint) magistrali RS-485 poprzez nadanie adresu urządzeniu RS232. Jednocześnie konwerter dokonuje zamiany standardu RS232 na RS485 / RS422 z możliwością ingerencji w format przesyłanych danych. W zależności od konfiguracji może być ustawiana prędkość transmisji, liczba bitów danych, kontrola parzystości lub jej brak a także liczba bitów stopu. Ustawienia mogą być różne dla portu RS232 i RS485 / RS422. Konwerter ADA-1040A nie wymaga do swego działania zasilania z portu RS232, wspiera asynchroniczną transmisję danych z szybkością do 230,4 kbps przez jedną lub dwie pary skrętek interfejsu RS485 / RS422. ADA-1040A wyposażony jest w żeńskie gniazdo DB-9 do podłączenia interfejsu RS232 oraz w listwę zacisków śrubowych dla podłączenia zasilania i skrętkowych połączeń magistrali RS485 / RS422. Złącze DB-9 interfejsu RS232 w konwerterze wykonane jest jako DCE co pozwala na podłączenie konwertera z innym urządzeniem wyposażonym w RS232 za pomocą kabla-przedłużacza (typowy kabel do podłączenia modemu) bez wykonywania przeplotu Tx z Rx. Do działania konwerter ADA-1040A wykorzystuje sygnały Rx, Tx i masy (GND) wprowadzanych przez gniazdo DB-9F.
Ochronę przeciwprzepięciową na każdej linii RS485 / RS422 wykonano na bazie diod przeciwprzepięciowych i bezpieczników.